10EVA Tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie van de volledige kerncentrale, een (internationale) vergunningverplichting voor kerncentrales.

ALARA As Low As Reasonable Achievable, geldt de verlaging van opgelopen stralingsdosis door medewewerkers.

AMAT Het Ageing Management Assessment Team van de IAEA.

ANVS Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

AVT All Volatile Treatment.

Benchmark Commissie Door de Nederlandse regering ingestelde onafhankelijke internationale commissie van deskundigen die beoordeelt of de kerncentrale Borssele tot de 25 procent veiligste westerse kerncentrales behoort.

Consignatiedienst, geconsigneerd Direct oproepbaar personeel, uitgerust met communicatieapparatuur, binnen korte afstand van de kerncentrale.

ERBVC Externe Reactor Bedrijfs Veiligheids Commissie, een externe groep deskundigen. Deze (internationale) groep van deskundigen houdt toezicht en moet voorkomen dat de interne deskundigen een tunnelvisie ontwikkelen.

Failure Mode & Effect Analysis Een methode die mogelijke faalwijzen en hun effecten analyseert.

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit.

IAEA Het Internationaal Atoom Energie Agentschap van de Verenigde Naties in Wenen.

INES International Nuclear Event Scale.

IVC Industriële Veiligheidscommissie.

Kernsmeltfrequentie Een maar voor de kans dat de kern door oververhitting frequentie beschadigd raakt. Wordt berekend met probabilistische methoden.

Kwartiel Kwart, vijfentwintig procent van een omschreven hoeveelheid.

Matrix Geordend systeem van atomen, materiaal.

Mean Time between Failure Gemiddelde tijd tussen falen, een methode om de betrouwbaarheid van onderdelen te vergelijken.

Mean Time to Repair De gemiddelde duur van een reparatie, inclusief oproeptijden en aanlevertijden van reserve-onderdelen.

Probabilistisch Safety Analysis (PSA) De probabilistische veiligheidsanalyse gaat uit dat zelfs onwaarschijnlijke gebeurtenissen (en combinaties daarvan) kunnen voorkomen. Enkelvoudig of meervoudig falen en menselijke fouten worden in relatie gebracht met hun (realistische) kans op optreden.

RBVC De Reactor Bedrijfsveiligheids Commissie, bestaat uit specialisten en middle-managers uit de eigen organisatie van EPZ. Houdt toezicht op de veiligheid.

Redundant, redundantie Overvloedig, meervoudig uitgevoerd.

RESA ReaktorSchnellAbschaltung.

SALTO Safe Long Term Operation Peer Review team van de IAEA.

SED Site Emergency Director, leider van de alarmstaf.

(micro)Sievert Eénheid voor het meten van de stralingsdosis waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld.

State of the Art Vaardigheden en technieken van het hoogstbeschikbare niveau.

WANO World Association of Nuclear Operators, internationale vakorganisatie, gericht op kennisuitwisseling en verbeteren van (veiligheids)prestaties.