Beeldmerk

Dat garanderen strikt internationaal toezicht en de aan de veiligheid gecommitteerde directie van EPZ, de exploitant van de kerncentrale. Deze website is bedoeld voor wie (beroepshalve) geïnteresseerd is in de kerncentrale Borssele. Je vindt hier uitleg over de dagelijkse gang van zaken op onze kerncentrale.

Wij maken veilig, schone klimaatneutrale stroom voor ruim 1.100.000 gezinnen

De kerncentrale Borssele behoort tot de veiligste kerncentrales ter wereld. Dat klinkt misschien vreemd voor een centrale die in 1973 in bedrijf kwam. Toch zal de kerncentrale tot 2034 (het jaar waarin hij uit bedrijf gaat) qua veiligheid in de wereldtop blijven. Dat garandeer ik als directeur van EPZ, de exploitant van de kerncentrale. Wij werken veilig, of wij werken niet.

Er zijn talrijke mechanismes en waarborgen die er voor zorgen dat zowel de installatie als de organisatie voortdurend verbeterd worden. De kerncentrale en de organisatie worden telkens als er nieuwe technieken of andere inzichten zijn, aangepast aan de laatste stand van zaken. Hierdoor hebben we de kerncentrale sinds 1973 duizend keer veiliger gemaakt.

De veiligheid van de kerncentrale wordt in stand gehouden door drie veiligheidsfuncties die hierna uitgebreid worden belicht:

  1. het onder alle omstandigheden kunnen beheersen van de kettingreactie van kernsplijting.
  2. het onder alle omstandigheden kunnen koelen van de splijtstof.
  3. het onder alle omstandigheden kunnen insluiten van radioactiviteit en straling in de gebouwen van de kerncentrale.

 

Hiervoor beschikt de kerncentrale over een veelheid aan systemen. Als het ene systeem (of voorziening) faalt, neemt het andere het over. Dit noemen we redundantie: veiligheden zijn overvloedig aanwezig. Daarnaast onderhouden wij onze veiligheidscultuur met behulp van externe deskundigen en toezichthouders. Onze aandacht voor de veiligheid zal en mag niet verslappen. Ook onze veiligheidscultuur kent tal van waarborgen die ons alert houden.

Met de beoordelingen door onze toezichthouders en door onze deelname aan internationale kennisdeling en ervaringsuitwisseling blijven wij veilig. Zo willen wij tot 2034 blijven bijdragen aan veilige en klimaatneutrale elektriciteitsopwekking. Deze website legt uit hoe.